Huwebes, Agosto 11, 2011

Taktikal na Opensiba, Matagumpay!


Theresa Magtanggol
Nerissa San Juan Command, NPA-Catanduanes
Agosto 11, 2011

Matagumpay na naisakatuparan ang taktikal na opensiba laban sa isang iskwad na nagpapatrolya sa di kalayuang detachment ng mga CAFGU sa Sitio Ligwa, Barangay Porot, Pandan, Catanduanes noong ika-7 ng Agosto 2011, sa ganap na 9:00 ng umaga.

Isang tim ng Bagong Hukbong Bayan ng Nerissa San Juan Command ang mabilis na umaksyon sa paabot ng ilang kasapi mula sa loob ng kampo, na may mga kasamahan sila na magsasagawa ng combat at security patrol sa may di kalayuan ng kanilang kampo. Agad na pumusisyon ang mga kasama at nag-antay sa pagdaan ng magpapatrulya. At nang mamataan nila ang kaaway ay agad na pinaputukan nila ito. Namatay sa taktikal na opensiba ang Commanding Officer ng detatsment at 5 pa ang sugatan kabilang ang Assistant Detachment Commanding Officer na si SGT. Jason Boral. Ito ay ganting-pamarusa sa patuloy na paghasik nila ng takot sa mga masa malapit sa lugar at pagsupil ng mga karapatan ng mga mamamayan. Ang grupo nila ang responsable sa mga pananakot, panggigipit, pandarahas, pambubugbog, at pangungulimbat ng mga kagamitan ng mga ordinaryong masa sa kalapit na mga baryo sa ilalim ng Oplan Bantay Laya ng nakaraang rehimen at Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino.

Naitayo ang detatsment mula sa panlilinlang at pwersahang rekrukment ng mga berdugong kasapi ng Philippine Army. Ang iba, napilitang pumasok upang matigil na ang pagpapahirap at panggigipit sa kanila ng kaaway. Ang iba naman ay nakipagsapalaran kapalit ng kakarampot na sweldo dahil sa kawalan ng hanapbuhay at kahirapan. Karamihan sa kanila ay umalis na at ang mga sagad-sagaring mga kasapi nila ang mga natira. Sila yaong lantarang nagsisilbing paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan at giya ng militar sa mga sakyada at paghasik ng karahasan at pang-aabuso sa masa.

Nais din naming linawin ang kaso ni Abe Bongalos, alyas Ka Mersan at Ka Ela. Si Abe na taga-Cabungahan, Caramoran ay lagpas isang taon nang wala sa kilusan dahil sa kaluwagan sa disiplina at ayaw magpaloob sa balangkas ng organisasyon. Siya ay pinatawan ng aksyong pandisiplina, ngunit imbes na siya ay magpakumbaba, siya ay tuluyang nagpagamit sa kaaway. Ginamit siya sa panlilinalang at pag-iimpostor para siraan ang prestihiyo ng Babong Hukbong Bayan sa probinsya. Siya ay prinoteksyonan ng kaaway sa kanyang mga anti-mamamayan na gawain. Kabilang na ang pangungutong sa mga negosyante at simpleng mamamayan. Nang siya ay wala nang pakinabang dahil di umubra ang kanilang taktika na paninira sa kilusan, siya ay nilikida mismo ng mga dati niyang kasamahan sa 83rd Infantry Batallion. Nawa'y magsilbi itong babala sa mga dating kasama na ngayon ay bumaliktad na at tuluyang nagpapagamit sa reaksyonaryong kaaway na iwaksi na ang marahas na gawain at bumalik na lang sa buhay sibilyan. Di malayong ganito din ang inyong kahinatnan.

Muli din kaming nananawagan sa mga natitirang matinong kasapi ng PNP, AFP at CAFGU at sa mga nagbabalak na pumaloob na iwaksi na ang hindi makatarungan at anti-mamamayang oryentasyon bagkus ay makipagtulungan na lang sa rebolusyonaryong kilusan at makiisa sa pakikibaka ng sambayanan sa pagpawi sa lahat ng anyo ng pagsasamantala at pang-aapi sa lipunan.

Catandunganon, magkaisa!
Oplan bayanihan, biguin!
Digmang Bayan, paigtingin!


Link:
http://theprwcblogs.blogspot.com/2011/08/taktikal-na-opensiba-matagumpay.html

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento